Místní knihovna Sulimov - internetové stránky sulimovské knihovny
Naposledy aktualizováno: 03.10.2016 17:49:52

Z historie knihovny

 

Vznik čtenářského spolku

 

Čtenářský spolek byl v Sulimově založen na mimořádné valné hromadě dne 13. dubna 1905. Dohodly se zde základní zásady spolku, byli zvoleni funkcionáři a odsouhlasen odběr časopisu Národní hospodář a také dvou týdeníků. Bylo dohodnuto, že na spolkových schůzích budou hlasitě čteny noviny a zároveň byli zvoleni tři členové spolku, kteří měli hlasitě číst. Soudě podle fotografie z roku 1906 měl spolek 25 členů.

 

Založení knihovny

 

Později byly, kromě novin a časopisů, kupovány i knihy. V době války (v r. 1942) provedly německé úřady revizi knihovny. Vše protiněmecké bylo vyřazeno a půjčování knih bylo zastaveno. V r. 1949 byla zřízena Gottwaldova knihovna při místní lidové knihovně, což byla vyčleněná police s marxistickou literaturou. Knihovní fond tvořilo roku 1957 400 svazků. V r. 1958 proběhla tzv. reorganizace knihovny. Členové odboru pro školství a kulturu rady ONV zrevidovali knižní fond, knihy znovu očíslovali a zapsali do nového katalogu. V r. 1962 je uváděno 481 svazků zábavné, naučné a politické literatury. V témže roce navštěvovalo knihovnu 43 čtenářů, z toho 18 do 15 let. Bylo půjčeno 914 knih. Tak jako v převážné části zemědělských obcí i v Sulimově se zvyšoval zájem o půjčování knih v zimních měsících. Pro půjčování byl určen jeden den v týdnu. Roku 1980 bylo evidováno 878 knih a v následujím roce 955 knih. V době společného NV byla do rozpočtu zařazována položka nákup knih v rámci Osvětové besedy (asi 300 Kčs). V letech 1990-1996 se v knihovně nepůjčovalo. Činnost byla obnovena v r. 1997.

 
Proces zabral 0.0048 sekund času a 0.68MB paměti.